זמני תפילות

תפילות חול

תפילת שחרית מניין ראשון בשעה 06:10

תפילת שחרית מניין שני בשעה 07:00, ימים שני וחמישי בשעה 06:55 ובראש חודש בשעה 6:50

תפילת שחרית מניין שלישי בשעה 08:00

תפילת שחרית מניין רביעי בימי ו' בלבד בשעה 09:00

 

תפילת מנחה: 25 דקות לפני שקיעה (שעה מדויקת בעמוד הראשי של האתר )

תפילת ערבית מניין ראשון בשעת צאת הכוכבים

תפילת ערבית מניין שני בשעה: 20:30

 

תפילות בשבת

מנחה, קבלת שבת וערבית - 25 דקות לאחר זמן הדלקת הנרות

תפילת שחרית,מוסף בשעה 08:30

מנין נוסף "לצעירים" בשעה 09:15 בבית המדרש

תפילת מנחה בשעה 13:15

מנחה קטנה בשעת הדלקת הנרות

תפילת ערבית בצאת השבת