שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 


שבת פרשת קרח
מנין מוקדם: 18.00
הדלקת נרות בערב שבת: 19.11
מנחה בערב שבת: 19.36
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.11, הגר''א – 9.00
שחרית מנין מוקדם: 7.15 – בבית המדרש
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 19.10
שיעור: הרב שי פינקלשטיין
קידוש ה' או התאבדות – לתגובת יהודי אשכנז למסעי הצלב והשלכותיה לתקופת השואה (המשך)
תפילת ערבית במוצ''ש: 20.31

ימים רביעי וחמישי – ראש חודש תמוז
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.00 בבית המדרש
מנין שני: 7.00 בבית הכנסת
מנין שלישי: 8.00 בבית הכנסת

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 19.35
תפילת ערבית מנין ראשון: 20.10
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
בית מדרש לנשים: 9.00-13.00
עיון בספר בראשית עם הרב סולובייצ'יק – הרב נורמן לינזר: 11.00-12.00
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45
יום שני
בית מדרש לנשים: 9.00-13.00
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.40
יום שלישי
שיעור באנגלית – הרב שי פינקלשטיין : 20.00
יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – התפתחות או אבולוציה אקראית? ע''פ מניטו – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
שיעור במחשבת ישראל – הרב שי פינקלשטיין – מחשבת ישראל באגדות חז''ל: 20.40

יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-121
לימוד תנ''ך 929: 20.45
יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45

שבת פרשת חקת
הדלקת נרות בערב שבת 19.11