שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת ואתחנן:
מנין מוקדם: 18.00
הדלקת נרות בערב שבת: 19.00
מנחה בערב שבת: 19.25
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.25, הגר''א – 9.18
שחרית מנין מוקדם: 7.15 - באולם לנדאו
שחרית מנין שני: 8.30 – בביהכ''נ המרכזי
שחרית מנין שלישי: 9.15 – באולם לנדאו
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 19.00
ערבית במוצ''ש: 20.18

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 19.25
תפילת ערבית מנין ראשון: 20.00
הדף היומי בעברית ע''ש בני גואלמן ז''ל- 45 דקות לפני מנחה. בשבת - 7.30
תפילת ערבית מנין שני: מבוטל עד להודעה חדשה

יום ראשון
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45 (בזום)


שבת פרשת עקב
הדלקת נרות בערב שבת: 18.54
שבת פרשת ואתחנן:
מנין מוקדם: 18.00
הדלקת נרות בערב שבת: 19.00
מנחה בערב שבת: 19.25
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.25, הגר''א – 9.18
שחרית מנין מוקדם: 7.15 - באולם לנדאו
שחרית מנין שני: 8.30 – בביהכ''נ המרכזי
שחרית מנין שלישי: 9.15 – באולם לנדאו
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 19.00
ערבית במוצ''ש: 20.18

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 19.25
תפילת ערבית מנין ראשון: 20.00
הדף היומי בעברית ע''ש בני גואלמן ז''ל- 45 דקות לפני מנחה. בשבת - 7.30
תפילת ערבית מנין שני: מבוטל עד להודעה חדשה

יום ראשון
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45 (בזום)


שבת פרשת עקב
הדלקת נרות בערב שבת: 18.54


פרשת דברים:
מנין מוקדם: 18.00
הדלקת נרות בערב שבת: 19.05
מנחה בערב שבת: 19.30
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.22, הגר''א – 9.14
שחרית מנין מוקדם: 7.15 - באולם לנדאו
שחרית מנין שני: 8.30 – בביהכ''נ המרכזי
שחרית מנין שלישי: 9.15 שבת– באולם לנדאו
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 19.05
ערבית במוצ''ש: 20.23

יום רביעי, ליל ט' באב
תחילת הצום: 19.40
מנחה: 19.30
ערבית, מגילת איכה וקינות: 20.00

יום חמישי, ט' באב
תפילת שחרית מנין ראשון: 7.00
מנין שני: 9.00
תפילת מנחה: 19.15
תפילת ערבית וסיום הצום: 20.07

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 19.30
תפילת ערבית מנין ראשון: 20.00
הדף היומי בעברית ע''ש בני גואלמן ז''ל- 45 דקות לפני מנחה. בשבת - 7.30
תפילת ערבית מנין שני: מבוטל עד להודעה חדשה

יום ראשון
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג (בזום)
10.30 – שיעור ב''דרך החיים'' למהר''ל מפראג – חיים רוטנברג (בזום)

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45 (בזום)


שבת פרשת ואתחנן
הדלקת נרות בערב שבת: 19.00