שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת וארא
הדלקת נרות בערב שבת: 16.29
מנחה בערב שבת: 16.54
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.26, הגר''א – 9.13
שחרית מנין מוקדם: 7.15 – בבית המדרש
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים בשבת זו: 9.00
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.30
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – יציאה בשבת בתכשיטי נשים
– דגם לתגובת ההלכה, לשינויים חברתיים והתנהגות חברתית
תפילת ערבית במוצ''ש: 17.44

יום שני, ראש חודש שבט
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.00 בבית המדרש
מנין שני: 7.00 בבית הכנסת
מנין שלישי: 8.00 בבית הכנסת
ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 16.45
תפילת ערבית מנין ראשון: 17.25
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי בעברית: אחרי תפילת ערבית ראשונה
שיעור בדף היומי באנגלית: אחרי מנין שחרית של 7 בבוקר

יום ראשון
בימ''ד נשים: 9.00-13.00
לומדים חומש עם הרב סולובייצ'יק (אנגלית) – הרב נורמן לינזר: 11.00-12.00
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
בימ''ד נשים: 9.00-13.00
שיעור – הלכה והשקפה במסכת ברכות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 20.00

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – שיעור במשנתו של הרב ליאון אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45
שיעור סיכום של הדף היומי באנגלית: הרב שי פינקלשטיין: 20.40 אחרי תפילת ערבית

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45


שבת פרשת בא
הדלקת נרות בערב שבת: 16.35

שבת פרשת שמות
הדלקת נרות בערב שבת: 16.22
מנחה בערב שבת: 16.47
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.26, הגר''א – 9.13
שחרית מנין מוקדם: 7.15 – בבית המדרש
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.20
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – נישואין אזרחיים-מבט הלכתי וציבורי (המשך)
תפילת ערבית במוצ''ש: 17.38

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 16.45
תפילת ערבית מנין ראשון: 17.25
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי בעברית: אחרי תפילת ערבית ראשונה
שיעור בדף היומי באנגלית: אחרי מנין שחרית של 7 בבוקר


יום ראשון
בימ''ד נשים: 9.00-13.00
לומדים חומש עם הרב סולובייצ'יק (אנגלית) – הרב נורמן לינזר: 11.00-12.00
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
בימ''ד נשים: 9.00-13.00
שיעור – הלכה והשקפה במסכת ברכות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 20.00

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – שיעור במשנתו של הרב ליאון אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45
שיעור סיכום של הדף היומי באנגלית: הרב שי פינקלשטיין: 20.40 אחרי תפילת ערבית


יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45

שבת פרשת וארא
הדלקת נרות בערב שבת:16.29