שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

זמני תפילות ושיעורים

שבת פרשת תולדות

הדלקת נרות בערב שבת: 16.03
מנחה בערב שבת: 16.29
סוף זמן ק''ש: מג''א – 7.59, הגר''א – 8.49
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים באולם לנדאו בשבת זו: 9.05
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.05
שיעור: שוקי זקבך. בנושא: ערבות בין דתיים לחילוניים בהלכה
ערבית בצאת שבת: 17.16

יום ראשון, ראש חודש כסלו
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.00 בבית המדרש
מנין שני: 6.50 בבית הכנסת
מנין שלישי: 8.00 בבית הכנסת

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00 (בימי שני וחמישי 6.55)
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 16.25
תפילת ערבית מנין ראשון: 17.00
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
בית מדרש לנשים: 9.00-13.15
שיעור במסכת בבא מציעאמן8 – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
בית מדרש לנשים: 9.00-13.15
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.40

יום שלישי
שיעור באנגלית – הרב שי פינקלשטיין : 20.00

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – בעיית הרוע בעולם ע''פ מניטו – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג

יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45

שבת פרשת ויצא
הדלקת נרות בערב שבת: 16.00