שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

ימים חמישי וששי:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00 (ביום חמישי 6.55)
מנין שלישי: 8.00
ביום ששי מנין רביעי: 9.00
תפילת מנחה: 18.30
תפילת ערבית מנין ראשון: 19.05
תפילת ערבית מנין שני: 20.30

שבת פרשת האזינו:

הדלקת נרות בערב שבת: 18.02
מנחה בערב שבת: 18.27
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.42, הגר''א – 9.26
תפילת שחרית: 8.30
מנין צעירים: 9.15
מנחה גדולה: 13.15
מנחה קטנה: 18.00
שיעור – הרב שי פינקלשטיין
בנושא: השירה הזאת – משמעות השירה לדורנו
ערבית בצאת שבת: 19.13

ערב חג הסוכות – יום ראשון, י''ד בתשרי
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
ליל חג הסוכות – יום ראשון, י''ד בתשרי
הדלקת נרות: 18.00
תפילת מנחה: 18.30
תפילת ערבית: 19.00
חג הסוכות – יום שני, ט''ו בתשרי
תפילת שחרית: 8.30
מנין צעירים: 9.15
תפילת מנחה: 18.00
שיעור – הרב שי פינקלשטיין בנושא: נענועי לולב –
שיירי מצווה או חלק אינטגרלי מהמצווה
ערבית בצאת החג: 19.11

ימי חול המועד:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.00
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.15

תפילת מנחה: 18.20
תפילת ערבית מנין ראשון: 19.00
מנין שני: 20.30

שבת חול המועד
הדלקת נרות בערב שבת: 17.57
תפילת מנחה בערב שבת: 18.17
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.44, הגר''א – 9.30
תפילת שחרית: 8.30
מנין צעירים: 9.15
מנחה גדולה: 13.15
מנחה קטנה: 18.00
שיעור – הרב שי פינקלשטיין.
בנושא: הנחת תפילין בחוה''מ - הלכה, מסורת ומנהג
ערבית בצאת שבת: 19.04

הושענא רבה – יום ראשון, כ''א בתשרי:
ערב לימוד בליל הושענה רבה – יפורסם בנפרד
שחרית מנין ראשון בבית המדרש: 6.00
מנין שני בבית הכנסת: 6.30
מנין שלישי בבית הכנסת: 8.15

ליל שמחת תורה – יום ראשון, כ''א בתשרי
הדלקת נרות: 17.55
תפילת מנחה: 18.20
תפילת ערבית: 18.55
שמחת תורה – יום שני, כ''ב בתשרי
תפילת שחרית: 8.30 מ נ י ן א ח ד ב ל ב ד
יזכור: 11.30 בערך
מנחה גדולה: אחרי תפילת מוסף
מנחה קטנה: 18.20
ערבית בצאת החג: 19.02

המשך ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00 (ביום חמישי 6.55)
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי ביום ששי: 9.00

תפילת מנחה: 18.10
תפילת ערבית מנין ראשון: 18.50
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום שלישי
שיעור באנגלית – הרב שי פינקלשטיין : 20.00

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – בעיית הרוע בעולם ע''פ מניטו – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג

יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45

שבת פרשת בראשית
הדלקת נרות בערב שבת: 17.43