שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת אחרי מות - קדושים

הדלקת נרות בערב שבת: 18.33
מנחה בערב שבת: 18.58
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.31, הגר''א – 9.28
תפילת שחרית – מנין אחד בלבד (משותף עם הצעירים): 8.50
תפילת ילדים: 10:15
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 18.35
שיעור: הרב שי פינקלשטיין
מוסר ביהדות – ערך הלכתי לשאלת לפנים משורת הדין ומוסר טבעי
ערבית בצאת שבת: 19.49

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00 (בימי שני וחמישי 6.55)
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 19.00
תפילת ערבית מנין ראשון: 19.35
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
בית מדרש לנשים: 9.00-13.15
שיעור במסכת בבא מציעא – הרב שמואל אליקן: 20.45
יום שני
בית מדרש לנשים: 9.00-13.15
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.40
יום שלישי
שיעור באנגלית – הרב שי פינקלשטיין : 20.00
יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – בעיית הרוע בעולם ע''פ מניטו – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45
יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45

שבת פרשת אמור
הדלקת נרות בערב שבת: 18.38