שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת משפטים-שקלים
הדלקת נרות בערב שבת: 16.53
מנחה בערב שבת: 17.18
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.18, הגר''א – 9.03
שחרית מנין מוקדם: 7.15 – בבית המדרש
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9:00
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.55
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – בת מצוה – הסטוריה, מקורות ומציאות חברתית
תפילת ערבית במוצ''ש: 18.06


ימים שלישי ורביעי, ראש חודש אדר
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.00 בבית המדרש
מנין שני: 7.00 בבית הכנסת
מנין שלישי: 8.00 בבית הכנסת

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 17.20
תפילת ערבית מנין ראשון: 17.55
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי בעברית: אחרי תפילת ערבית ראשונה
שיעור בדף היומי באנגלית: אחרי מנין שחרית של 7 בבוקר

יום ראשון
בימ''ד נשים: 9.00-13.00
לומדים חומש עם הרב סולובייצ'יק (אנגלית) – הרב נורמן לינזר: 11.00-12.00
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
בימ''ד נשים: 9.00-13.00

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – שיעור במשנתו של הרב ליאון אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45
שיעור סיכום של הדף היומי באנגלית: הרב שי פינקלשטיין: 20.40 אחרי תפילת ערבית

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45

שבת פרשת תרומה
הדלקת נרות בערב שבת: 16.58


שבת פרשת יתרו
הדלקת נרות בערב שבת: 16.47
מנחה בערב שבת: 17.12
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.20, הגר''א – 9.05
שחרית מנין מוקדם: 7.15 – בבית המדרש
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.45
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – יציאה בשבת בתכשיטי נשים
– דגם לתגובת ההלכה, לשינויים חברתיים והתנהגות חברתית (המשך)
תפילת ערבית במוצ''ש: 18.02


ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 17.15
תפילת ערבית מנין ראשון: 17.50
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי בעברית: אחרי תפילת ערבית ראשונה
שיעור בדף היומי באנגלית: אחרי מנין שחרית של 7 בבוקר

יום ראשון
בימ''ד נשים: 9.00-13.00
לומדים חומש עם הרב סולובייצ'יק (אנגלית) – הרב נורמן לינזר: 11.00-12.00
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
בימ''ד נשים: 9.00-13.00
שיעור – הלכה והשקפה במסכת ברכות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 20.00

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – שיעור במשנתו של הרב ליאון אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45
שיעור סיכום של הדף היומי באנגלית: הרב שי פינקלשטיין: 20.40 אחרי תפילת ערבית

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45


שבת פרשת משפטים
הדלקת נרות בערב שבת: 16.53