שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

קבלת שבת קהילתית בזום - 18:45
הדלקת נרות - 18.55
מנחה  ע''ש -19.25
סוף זמן קריאת שמע מג''א - 8.11 הגר''א - 9.07
מברכים ראש חודש סיון
מולד - יום שישי שעה 11 42 דקות ו - 13 חלקים.
מנחה גדולה  - 13.15
ערבית וצאת השבת - 20.15
יום ראשון: ראש חודש סיון
מנחה במשך השבוע - 19.25
ערבית - 20.00