שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת ויצא
הדלקת נרות בערב שבת: 16.00
מנחה בערב שבת:16.25.
תפילת שחרית מנין השכמה: 7.15
תפילת שחרית:8.30
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.00
ערבית בצאת שבת:17.14
ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה:16.25
תפילת ערבית: 17.00
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
יום ראשון
בית מדרש נשים:8.50 בזום
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45
יום שני
בית מדרש נשים:9.00 בזום
השקפה במסכת ברכות – הרב שי פינקלשטיין: 20.00 בזום(
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי(מניטו)– חיים רוטנברג:20.00
יום רביעי
בית מדרש בוקר:9.00– שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו()– חיים רוטנברג
10.30– שיעור ב''דרך החיים'' למהר''ל מפראג – חיים רוטנברג
יום חמישי
מדרש על פרשת השבוע – הרב שי פינקלשטיין: 20.00 בזום
יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית)– הרב שי פינקלשטיין: 8.00 בזום(

שבת פרשת וישלח:
הדלקת נירות
15.59