שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת בראשית:
הדלקת נרות בערב שבת: 17.34
תפילת מנחה בערב שבת: 17.58
תפילת שחרית: 8.30
מנין צעירים: 9.00
מנחה גדולה: 13.15
מנחה קטנה: 17.35
שיעור – הרב שי פינקלשטיין
בנושא: העסקת עובד זר בשבת – סוגיות בהלכות שבת (המשך)
ערבית בצאת שבת: 18.44

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00 (ביום שני וחמישי 6.55)
מנין שלישי: 8.00

תפילת מנחה: 17.55
תפילת ערבית מנין ראשון: 18.30
מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
בית מדרש נשים: 9.00-13.00
שיעור במסכת בבא מציעא – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
בית מדרש נשים: 9.00-13.00
שיעור במשנתו של הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו)
– חיים רוטנברג: 20.45

יום שלישי
שיעור באנגלית – הרב שי פינקלשטיין: 20.00

יום רביעי
בית מדרש: 9.00-13.00

יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-13.00

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45


יום ששי, ראש חודש מרחשוון
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.00 בבית המדרש
מנין שני: 6.50 בבית הכנסת
מנין שלישי: 8.00 בבית הכנסת
מנין רביעי: 9.00 בבית המדרש

שבת פרשת נח
הדלקת נרות: 17.26