שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת מצורע – שבת הגדול:
הדלקת נרות בערב שבת: 18.27
מנחה בערב שבת: 18.52
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.37, הגר''א 9.26
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
ברכת האילנות
מנחה גדולה: 13.15
מנחה קטנה: 18.25
דרשת שבת הגדול – הרב שי פינקלשטיין. בנושא: החיפזון ממי?
– למשמעות החינוכית והרעיונית של החיפזון בגאולת מצרים
ערבית בצאת שבת: 19.43

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
תפילת מנחה: 19.00
תפילת ערבית מנין ראשון: 19.30
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

מכירת חמץ:
ימים א, ב, ג – ט'- י''א בניסן (14-16 באפריל)
בבוקר – אחרי המנין השני
בערב – בין מנחה לערבית

יום חמישי, י''ג בניסן: - ב ד י ק ת ח מ ץ

יום ששי י''ד בניסן – ערב פסח:
תפילת שחרית מנין ראשון וסיום מסכת: 6.10
מנין שני וסיום מסכת: 7.00
מנין שלישי: 8.00

סוף זמן אכילת חמץ: 9.54
סוף זמן שריפת חמץ: 11.15

ליל שבת-ליל הסדר, י''ד בניסן
הדלקת נרות: 18.32
תפילת מנחה: 18.57
סוף זמן אכילת אפיקומן: 00.37
יום שבת, ט''ו בניסן – יום א' של פסח:
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.32, הגר''א 9.21
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 18.30
שיעור
ערבית בצאת השבת: 19.48
ימי חול המועד
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.00
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.15
תפילת מנחה: 19.05
תפילת ערבית מנין ראשון: 19.35
מנין שני: 20.35

יום חמישי, כ' בניסן
ע י ר ו ב ת ב ש י ל י ן

יום ששי, כ''א בניסן – שביעי של פסח
הדלקת נרות בליל החג: 18.36
מנחה בליל החג: 19.00
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
י ז כ ו ר

שבת פרשת אחרי-מות
הדלקת נרות בערב שבת: 18.37
מנחה בערב שבת: 19.02
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.27, הגר''א 9.15
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
מנחה גדולה:13.15
תפילת מנחה: 18.35
שיעור
ערבית בצאת שבת: 19.54
ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00 (בימי שני וחמישי 6.55)
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 19.10
תפילת ערבית מנין ראשון: 19.40
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45
יום ראשון
שיעור במסכת בבא-מציעא – הרב שמואל אליקן: 20.45
יום שני
בית מדרש נשים – 9.00-13.00
שיעור במשנתו של הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו)
– חיים רוטנברג: 20.45
יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – בעיית הרוע בעולם ע''פ מניטו – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45
יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45

שבת פרשת קדושים:
הדלקת נרות בערב שבת: 18.42
חג כשר ושמח

שבת פרשת תזריע - החודש
הדלקת נרות בערב שבת: 18.23
מנחה בערב שבת: 18.48
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.43, הגר''א – 9.22
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 18.25
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – ''זכר ליציאת מצרים'' בליל הסדר – מצוות הסבה כאבן בוחן
תפילת ערבית במוצ''ש: 19.38

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 18.50
תפילת ערבית מנין ראשון: 19.25
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.40

יום שלישי
שיעור באנגלית – הרב שי פינקלשטיין : 20.00

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – התפתחות או אבולוציה אקראית? ע''פ מניטו – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג

יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45שבת פרשת מצורע – שבת הגדול
הדלקת נרות בערב שבת: 18.27