שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

לו''ז לשבת הגדול וחג הפסח תשע''ח

שבת צו – שבת הגדול:
הדלקת נרות בערב שבת: 18.14
מנחה בערב שבת: 18.39
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.55, הגר''א 9.44
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים בשבת זו: 9.00
ברכת האילנות
מנחה גדולה: 13.15
מנחה קטנה: 18.00
דרשת שבת הגדול – הרב שי פינקלשטיין.
בנושא: נסיך מצרים ומבשר הגאולה – לדמותו של יוסף בליל הסדר
ערבית בצאת שבת: 19.29

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00 (בימי שני וחמישי 6.55)
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 18.40
תפילת ערבית מנין ראשון: 19.15
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

מכירת חמץ:
יום א' , ט' בניסן – בין מנחה לערבית
יום ג' – י''א בניסן – אחרי תפילת שחרית
בין מנחה לערבית

יום חמישי, י''ג בניסן: - ב ד י ק ת ח מ ץ

יום ששי י''ד בניסן – ערב פסח:
תפילת שחרית מנין ראשון וסיום מסכת: 6.10
מנין שני וסיום מסכת: 7.00
מנין שלישי: 8.00
סוף זמן אכילת חמץ:
אשכנזים: 10.08
ספרדים: 10.13
סוף זמן שריפת חמץ:
אשכנזים: 11.26
ספרדים: 11.29
ליל שבת-ליל הסדר, י''ד בניסן
הדלקת נרות: 18.19
תפילת מנחה: 18.44
סוף זמן אכילת אפיקומן: 00.42
יום שבת, ט''ו בניסן – יום א' של פסח:
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.49, הגר''א 9.29
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 18.20
ערבית בצאת השבת: 19.34
ימי חול המועד
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.00
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.15
תפילת מנחה: 18.45
תפילת ערבית מנין ראשון: 19.20
מנין שני: 20.30

יום חמישי, כ' בניסן
ע י ר ו ב ת ב ש י ל י ן

יום ששי, כ''א בניסן – שביעי של פסח
הדלקת נרות בליל החג: 18.22
מנחה בליל החג: 18.52
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
י ז כ ו ר

שבת פרשת שמיני
הדלקת נרות בערב שבת: 18.23
מנחה בערב שבת: 18.48
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.43, הגר''א 9.35
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
מנחה גדולה:13.15
תפילת מנחה: 18.25
שיעור
ערבית בצאת שבת: 19.38
ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00 (בימי שני וחמישי 6.55)
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 18.50
תפילת ערבית מנין ראשון: 19.30
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
שיעור במסכת בבא-מציעא – הרב שמואל אליקן: 20.45
יום שני
שיעור במשנתו של הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו)
– חיים רוטנברג: 20.45
יום שלישי
שיעור באנגלית – הרב שי פינקלשטיין : 20.00
יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – בעיית הרוע בעולם ע''פ מניטו – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45
יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45


שבת פרשת תזריע-מצורע:
הדלקת נרות בערב שבת: 18.28
חג כשר ושמח