שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת מטות-מסעי

מנין מוקדם: 18.00
הדלקת נרות בערב שבת: 19.09
מנחה בערב שבת: 19.34
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.17, הגר''א – 9.15
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 19.10
שיעור: הרב שי פינקלשטיין. בנושא: אכילת בשר בתשעת הימים – מנהג ומציאות
תפילת ערבית במוצ''ש: 20.29

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00 (בימי שני וחמישי 6.55)
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 19.35
תפילת ערבית מנין ראשון: 20.10
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
שיעור במסכת בבא מציעא – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.40

יום שלישי
שיעור באנגלית – הרב שי פינקלשטיין: 20.00

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – בעיית הרוע בעולם ע''פ מניטו – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג

יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45


שבת פרשת דברים
הדלקת נרות בערב שבת: 19.06