שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת לך-לך

הדלקת נרות בערב שבת: 17.27
מנחה בערב שבת: 17.53
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.49, הגר''א – 9.31
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 17.25
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – המתת חסד ודילמת איכות החיים (המשך)
תפילת ערבית במוצ''ש: 18.38

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 17.45
תפילת ערבית מנין ראשון: 18.20
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
בית מדרש לנשים: 9.00-13.15
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
בית מדרש לנשים: 9.00-13.15
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.40

יום שלישי
שיעור באנגלית – הרב שי פינקלשטיין : 20.00

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – התפתחות או אבולוציה אקראית? ע''פ מניטו – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
שיעור – לשאלת הרוע בעולם - הרב שי פינקלשטיין : 20.40
יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-121
לימוד תנ''ך 929: 20.45

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45


שבת פרשת וירא
הדלקת נרות בערב שבת: 17.20