שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת כי תשא
הדלקת נרות בערב שבת: 16.54
מנחה בערב שבת: 17.19
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.17, הגר''א – 8.56
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים בשבת זו: 9.00
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.55
שיעור: ד''ר שוקי זקבך – יחסי הורים וילדים במצבי קיצון בהלכה
תפילת ערבית במוצ''ש: 18.07

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 17.20
תפילת ערבית מנין ראשון: 17.55
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
בית מדרש לנשים: 9.00-13.00
עיון בספר בראשית עם הרב סולובייצ׳יק - הרב נורמן לינזר: 11:00-12:00
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
בית מדרש לנשים: 9.00-13.00
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.40

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – התפתחות או אבולוציה אקראית? ע''פ מניטו – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
שיעור במחשבת ישראל – הרב שי פינקלשטיין – מחשבת ישראל באגדות חז''ל: 20.40

יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-121
לימוד תנ''ך 929: 20.45

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45


שבת פרשת ויקהל
הדלקת נרות בערב שבת: 16.59


שבת פרשת תצוה
הדלקת נרות בערב שבת: 16.48
מנחה בערב שבת: 17.13
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.20, הגר''א – 9.00
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.50
שיעור: הרב שי פינקלשטיין: שני אדרים – סוגיות הלכתיות באורח חיים, יורה דעה ואבן העזר (המשך)
תפילת ערבית במוצ''ש: 18.02

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 17.15
תפילת ערבית מנין ראשון: 17.50
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
בית מדרש לנשים: 9.00-13.00
עיון בספר בראשית עם הרב סולובייצ׳יק - הרב נורמן לינזר: 11:00-12:00
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
בית מדרש לנשים: 9.00-13.00
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.40

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – התפתחות או אבולוציה אקראית? ע''פ מניטו – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג

יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45שבת פרשת כי תשא
הדלקת נרות בערב שבת: 16.54