שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת וירא
הדלקת נרות בערב שבת: 16.04
מנחה בערב שבת: 16.29
סוף זמן ק''ש: מג''א – 7.58, הגר''א – 8.50
שחרית מנין מוקדם: 7.15 – בבית המדרש
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים בשבת זו: 9.10
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.05
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – החלטותיו ההלכתיות של חזקיהו ותגובת חז''ל (המשך)
תפילת ערבית במוצ''ש: 17.18

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 16.25
תפילת ערבית מנין ראשון: 17.00
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
בית מדרש נשים: 9.00-13.15
לומדים חומש עם הרב סולובייצ'יק (אנגלית) – הרב נורמן לינזר: 11.00
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
בית מדרש לנשים: 9.00-13.00
שיעור במשנתו של הרב ליאון אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.45
שיעור – הלכה והשקפה במסכת ברכות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 20.00

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – שיעור במשנתו של הרב ליאון אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45


שבת פרשת חיי שרה
הדלקת נרות בערב שבת: 16.01

שבת פרשת לך-לך
הדלקת נרות בערב שבת: 16.08
מנחה בערב שבת: 16.33
סוף זמן ק''ש: מג''א – 7.55, הגר''א – 8.46
שחרית מנין מוקדם: 7.15 – בבית המדרש
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים בשבת זו: 9.00
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.10
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – החלטותיו ההלכתיות של חזקיהו ותגובת חז''ל
תפילת ערבית במוצ''ש: 17.21

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 16.30
תפילת ערבית מנין ראשון: 17.05
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
בית מדרש נשים: 9.00-13.15
לומדים חומש עם הרב סולובייצ'יק (אנגלית) – הרב נורמן לינזר: 11.00
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
בית מדרש לנשים: 9.00-13.00
שיעור במשנתו של הרב ליאון אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.45
שיעור – הלכה והשקפה במסכת ברכות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 20.00

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – שיעור במשנתו של הרב ליאון אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45


שבת פרשת וירא
הדלקת נרות בערב שבת: 16.04