שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת מקץ

הדלקת נרות בערב שבת: 15.59
מנחה בערב שבת: 16.25
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.02, הגר''א – 8.42
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.00
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – לשאלת החינוך היהודי – הסטוריה, משמעות ואתגרים (המשך)
תפילת ערבית במוצ''ש: 17.14

יום ראשון, ראש חודש טבת – ''וזאת חנוכה''
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.00 בבית הכנסת
מנין שני: 7.00 בבית הכנסת
מנין שלישי: 8.00 בבית הכנסת
ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 16.25
תפילת ערבית מנין ראשון: 17.00
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45
יום שני
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.40
יום שלישי
שיעור באנגלית – הרב שי פינקלשטיין : 20.00
יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – התפתחות או אבולוציה אקראית? ע''פ מניטו – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
שיעור במחשבת ישראל – הרב שי פינקלשטיין – מחשבת ישראל באגדות חז''ל: 20.40

יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12:00
לימוד תנ''ך 929: 20.45
יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45

שבת פרשת ויגש
הדלקת נרות בערב שבת: 16.01

שבת פרשת וישב

הדלקת נרות בערב שבת: 15.59
מנחה בערב שבת: 16.24
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.06, הגר''א – 8.47
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.00
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – לשאלת החינוך היהודי – הסטוריה, משמעות ואתגרים (המשך)
תפילת ערבית במוצ''ש: 17.13

ימי החנוכה (כל המנינים והתפילות בבית הכנסת המרכזי)
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 16.25
תפילת ערבית מנין ראשון: 17.00
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
בית מדרש לנשים: 9.00-13.15

יום שני
בית מדרש לנשים: 9.00-13.15

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45