שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 


שבת פרשת ויצא
הדלקת נרות בערב שבת: 15.59
מנחה בערב שבת: 16.24
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.09, הגר''א – 9.03
שחרית מנין מוקדם: 7.15 – בבית המדרש
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.00
שיעור: ד''ר חנן בירנבוים – מאי חנוכה?
תפילת ערבית במוצ''ש: 17.13

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 16.25
תפילת ערבית מנין ראשון: 17.00
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
בית מדרש נשים: 9.00-13.15
לומדים חומש עם הרב סולובייצ'יק (אנגלית) – הרב נורמן לינזר: 11.00
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
בית מדרש לנשים: 9.00-13.00
שיעור במשנתו של הרב ליאון אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.45
שיעור – הלכה והשקפה במסכת ברכות (באנגלית) – ממלא מקום הרב: 20.00

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – שיעור במשנתו של הרב ליאון אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45


שבת פרשת וישלח
הדלקת נרות בערב שבת: 15.59


שבת פרשת תולדות
הדלקת נרות בערב שבת: 15.59
מנחה בערב שבת: 16.24
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.05, הגר''א – 8.58
שחרית מנין מוקדם: 7.15 – בבית המדרש
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.00
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.00
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – המלך יאשיהו והמהפיכה הדתית
תפילת ערבית במוצ''ש: 17.13

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 16.25
תפילת ערבית מנין ראשון: 17.00
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
בית מדרש נשים: 9.00-13.15
לומדים חומש עם הרב סולובייצ'יק (אנגלית) – הרב נורמן לינזר: 11.00
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
בית מדרש לנשים: 9.00-13.00
שיעור במשנתו של הרב ליאון אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.45
שיעור – הלכה והשקפה במסכת ברכות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 20.00

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – שיעור במשנתו של הרב ליאון אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45שבת פרשת ויצא
הדלקת נרות בערב שבת: 15.59