שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 


יום ששי, כ''ט באלול:
סליחות בנוסח א''י ושחרית מנין ראשון: 5.40
סליחות בנוסח המסורתי ושחרית מנין שני: 6.00
סליחות בנוסח א''י ושחרית מנין שלישי: 7.30
ליל ראש השנה, ליל שבת
הדלקת נרות: 18.05
תפילת מנחה: 18.35
תפילת ערבית: 19.05
יום א' של ראש השנה – יום שבת
תפילת שחרית: 7.45
תפילת מנחה: 18.15
ערבית בליל ב' של ר''ה : 19.05
זמן להכנות ליום השני של ר''ה והדלקת נרות: 19.01
יום ב' של ראש השנה – יום ראשון
תפילת שחרית: 7.45
תקיעת שופר
תפילת מנחה: 17.30
תשליך
תפילת ערבית בצאת החג: 19.17

צום גדליה– יום שני, ג' בתשרי:
עלות השחר: 42.5
סליחות נוסח א''י ושחרית מנין ראשון: 40.4
סליחות בנוסח המסורתי ומנין שני: 30.6
סליחות נוסח א''י ומנין שלישי: 50.7
תפילת מנחה )ויחל(: 84.81
תפילת ערבית וסיום הצום: 08.89
סליחות בנוסח א''י : 00.22
עשרת ימי תשובה :
סליחות נוסח א''י ושחרית מנין ראשון: 40.4
סליחות בנוסח המסורתי ומנין שני: 30.6
סליחות נוסח א''י ומנין שלישי: 50.7
ערבית וסליחות בנוסח א''י: 40.28
יום רביעי
בית מדרש בוקר: 00.9 – שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי )מניטו( – חיים רוטנברג 30.80 – שיעור ב''דרך החיים'' למהר''ל מפראג – חיים רוטנברג
יום חמישי
מדרש על פרשת השבוע – הרב שי פינקלשטיין: 00.20( בזום(
יום ששי
שיעור במסכת כתובות )באנגלית( – הרב שי פינקלשטיין: 00.1( בזום(
מנחה וערבית בימות השבוע
תפילת מנחה: 02.18
תפילת ערבית: 22.19
שבת פרשת האזינו – שבת שובה
הדלקת נרות בערב שבת: 46.87
מנחה בערב שבת: 24.81
תפילת שחרית מנין מוקדם: 84.7
תפילת שחרית: 30.1
מנחה גדולה: 84.83
מנחה קטנה: 44.87
ערבית בצאת שבת: 06.89
סליחות בנוסח א''י: 00.22
יום ראשון, ט' בתשרי – ערב יום הכיפורים :
סליחות נוסח א''י ושחרית מנין ראשון: 00.6
סליחות בנוסח המסורתי ומנין שני: 40.6
סליחות נוסח א''י ומנין שלישי: 40.7
תפילת מנחה )וידוי(: 30.83
ליל יום הכיפורים:
הדלקת נרות : 43.87
כל נדרי: 84.81
יום שני, י' בתשרי – יום הכיפורים:
תפילת שחרית: 54.7
יזכור
תפילת מנחה: 04.86
נעילה
תקיעת שופר: 43.81
סיום הצום: 04.89
ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 80.6
מנין שני: 00.7
מנין שלישי: 00.1
תפילת מנחה: 12.18
תפילת ערבית: 02.18
שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה