שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת ראה

מנין מוקדם: 17.40
הדלקת נרות בערב שבת: 18.43
מנחה בערב שבת: 19.08
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.33, הגר''א – 9.28
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים באולם לנדאו: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
שיעור בפרשת השבוע לנשים וילדים – שרה יעקב: 15.15
תפילת מנחה: 18.45
שיעור: הרב שי פינקלשטיין. בנושא: סוגיות בכבוד הורים (המשך)
ערבית בצאת שבת: 19.59

ימים שלישי ורביעי, ראש חודש אלול
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.00 בבית המדרש
מנין שני: 6.50 בבית הכנסת
מנין שלישי: 8.00 בבית הכנסת


ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00 (בימי שני וחמישי 6.55)
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 19.05
תפילת ערבית מנין ראשון: 19.40
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

שבת פרשת שופטים
הדלקת נרות בערב שבת: 18.35