שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת נח
הדלקת נרות בערב שבת: 17:23
מנחה בערב שבת: 17:48
תפילת שחרית מנין השכמה:7:15
תפילת שחרית: 8:30
מנחה גדולה: 13:15
תפילת מנחה: 17:25
ערבית בצאת שבת: 18:35
שעון חורף
ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6:10
מנין שני: 7:00
מנין שלישי: 8:00
מנין רביעי בימי ששי: 9:00
תפילת מנחה: 16:40
תפילת ערבית: 17:20
תפילת ערבית מנין שני: 20:30
יום ראשון
בית מדרש נשים: 9:00 (בזום)
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20:45
יום שני
בית מדרש נשים: 9:00 (בזום)
השקפה במסכת ברכות – הרב שי פינקלשטיין20:00 (בזום)
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג:20:00
יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9:00 – שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניט)( – חיים רוטנברג
10:30 – שיעור ב''דרך החיים'' למהר''ל מפראג – חיים רוטנברג
יום חמישי
מדרש על פרשת השבוע – הרב שי פינקלשטיין: 20:00 (בזום)
יום ששי
שיעור במסכת כתובות )באנגלית( – הרב שי פינקלשטיין:8:00(בום)
שבת פרשת לך-לך:
הדלקת נירות 16:16