שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת צו
הדלקת נרות בערב שבת: 17.14
מנחה בערב שבת: 17.39
סוף זמן ק''ש: מג''א – 7.56, הגר''א – 9.30
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 17.15
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – שואלין ודורשין – משמעות, הגדרה ומקור
תפילת ערבית במוצ''ש: 18.28

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 17.40
תפילת ערבית מנין ראשון: 18.15
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45
יום ראשון
בית מדרש לנשים: 9.00-13.00
עיון בספר בראשית עם הרב סולובייצ׳יק - הרב נורמן לינזר: 11:00-12:00
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45
יום שני
בית מדרש לנשים: 9.00-13.00
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.40
יום שלישי
שיעור באנגלית – הרב שי פינקלשטיין : 20.00
יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – התפתחות או אבולוציה אקראית? ע''פ מניטו – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45

שעון קיץ

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45שבת פרשת שמיני
הדלקת נרות בערב שבת: 18.18


שבת פרשת ויקרא-זכור
הדלקת נרות בערב שבת: 17.09
מנחה בערב שבת: 17.34
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.02, הגר''א – 9.38
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 17.10
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – מקום, מחשבה, מעשה וזמן – דיון בהלכות פרזים ומוקפים
ערבית בצאת שבת: 18.23
ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 17.35
תפילת ערבית מנין ראשון: 18.10
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
יום ראשון
בית מדרש לנשים: 9.00-13.00
עיון בספר בראשית עם הרב סולובייצ׳יק - הרב נורמן לינזר: 11:00-12:00
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45
יום שני
בית מדרש לנשים: 9.00-13.15
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.40
יום שלישי
שיעור באנגלית – הרב שי פינקלשטיין: 20.00

יום ד', י''ג באדר – תענית אסתר
עלות השחר: 4.11
שחרית מנין ראשון: 6.00
שחרית מנין שני: 7:00
שחרית מנין שלישי: 8.00
מנחה (ויחל): 17.15
ערבית וצאת הצום: 18:09

יום חמישי, י''ד באדר – ליל פורים
מנחה בערב פורים: 17.20
ערבית: 18.10
קריאת מגילה: 18.20
קריאת מגילה לנשים ע''י נשים: 18.20 בבית המדרש
קריאת מגילה נוספת: 20:30

יום ששי, ט''ו באדר – פורים
תפילת שחרית מנין ראשון: 7.00
קריאת מגילה: 7.30
תפילת שחרית מנין שני: 8.30
קריאת מגילה: 9.00
קריאת מגילה לנשים ע''י נשים: 8.30 בבית המדרש


שבת פרשת צו
הדלקת נרות בערב שבת: 17.14