שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת האזינו:
17:36 הדלקת נרות בערב שבת:
18:00 מנחה בערב שבת:
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.46, הגר''א – 9.30
מנין השכמה: 7.15
8:30 :תפילת שחרית
מנין צעירים: 9.15
13:15 מנחה גדולה:
מנחה קטנה: 17.35 שיעור – הרב שי פינקלשטיין. בנושא: חוליו של חזקיהו
ערבית בצאת שבת: 18.47

ערב חג הסוכות – יום ראשון, י''ד בתשרי
6:10תפילת שחרית מנין ראשון:
מניו שני 7:00
מנין שלישי: 8.00

ליל חג הסוכות – יום ראשון, י''ד בתשרי

17:34 הדלקת נרות:
תפילת מנחה: 18.00
תפילת ערבית: 18.30

חג הסוכות – יום שני, ט''ו בתשרי
מנין השכמה: 7.15
תפילת שחרית: 8.30
מנין צעירים: 9.15
תפילת מנחה: 17.35 שיעור – הרב שי פינקלשטיין בנושא: הלכה ומציאות חברתית – דבר האבד כאבן בוחן
ערבית בצאת החג: 18.45

ימי חול המועד:
6:00תפילת שחרית מנין ראשון:
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.15
תפילת מנחה: 18.00
תפילת ערבית מנין ראשון: 18.30
מנין שני: 20.30

שבת חול המועד
הדלקת נרות בערב שבת: 17.28
תפילת מנחה בערב שבת: 18.53
9:35 סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.49, הגר''א –
מנין השכמה: 7.15
8:30 תפילת שחרית:
9:15 מנין צעירים:
13:15מנחה גדולה:
מנחה קטנה: 17.30 שיעור – הרב שי פינקלשטיין בנושא: הלכה ומציאות חברתית – דבר האבד כאבן בוחן (המשך)
ערבית בצאת שבת: 18.39

ערב לימוד בליל הושענא רבה
20.30: הרב שי פינקלשטיין
21.15: טובה גנזל 21:15:
22:00 חיים רוטנברג

הושענא רבה – יום ראשון, כ''א בתשרי:
6:00 שחרית מנין ראשון בבית המדרש: מנין שני בבית הכנסת: 6.30
מנין שלישי בבית הכנסת: 8.15

ליל שמחת תורה – יום ראשון, כ''א בתשרי
17:26 הדלקת נרות
תפילת מנחה: 17.50
תפילת ערבית: 18.25

שמחת תורה – יום שני, כ''ב בתשרי
תפילת שחרית: 8.30 מ נ י ן א ח ד בלבד
יזכור: 11.30 בערך
מנחה גדולה: אחרי תפילת מוסף
18:00 מנחה קטנה:
ערבית בצאת החג: 18.37

המשך ימות השבוע
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00 (ביום חמישי 6.55)
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי ביום ששי: 9.00
תפילת מנחה: 17.55
תפילת ערבית מנין ראשון: 18.25
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45
יום רביעי בית מדרש בוקר 9.00 –
שיעור במשנתו של הרב ליאון אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
9.00-12.00 יום חמישי בית מדרש (באנגלית):
לימוד תנ''ך 929: 20.45

יום ששי שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45

שבת פרשת בראשית
הדלקת נרות בערב שבת: 17.21