שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת וישב

זמני תפילות ושיעורים

הדלקת נרות בערב שבת: 15.59
מנחה בערב שבת: 16.24
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.09, הגר''א – 8.58
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים באולם לנדאו: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.00
שיעור: הרב שי פינקלשטיין
בנושא: העדפה מגדרית בהלכה, מול שינויי הזמן והחברה (המשך)
ערבית בצאת שבת: 17.15

ימות השבוע ובימי החנוכה (התפילות בימי החנוכה מתקיימות בביהכנ''ס המרכזי)
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00 (בימי שני וחמישי 6.55)
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 16.25
תפילת ערבית מנין ראשון: 17.00
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
בית מדרש לנשים: 9.00-13.15
שיעור במסכת בבא מציעא – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
בית מדרש לנשים: 9.00-13.15
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.40

יום חמישי
לימוד תנ''ך 929: 20.45

שבת פרשת מקץ
הדלקת נרות בערב שבת: 16.01